Recrutare – CIPN

27 iunie 2022

• CONCURS •

Compartimentul CIPN

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Operator încărcător frontal, CIPN, treaptă profesională I

• CONDIȚII:

Condiții generale de participare conform art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019:
- studii generale sau medii - vechime în muncă : minim 5 ani - posesor permis categoria B, C

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 027.06.2022 – 08.07.2022, ora 14.00; -selecția dosarelor de înscriere: 11.07.2022 - 12.07.2022;
-proba practică:19.07.2022, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 13 iulie 2022

Comments are closed.