Recrutare – șef Birou Economic

8 iulie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Birou Economic

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere, vacantă:
- Șef birou, clasa I, gradul II - Birou Economic

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 465 din OU nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea: științe economice;
-să fie absolvenți cu diplomă a studiilor de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă conform art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; -vechime în specialitatea studiilor: vechimea necesară exercitării funcției publice minim 5 ani;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 08.07.2022 – 27.07.2022, ora 10.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă:08.08.2022, ora 10.00 -interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 12 decembrie 2022

Comments are closed.