Anunț publicitar

24 august 2022

• PUBLICITAR •

În atenția proprietarilor, posesorilor și deținătorilor de terenuri pe raza UAT Bod

• INFO:

Pe raza UAT-ului BOD se află în desfăşurare PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, astfel se înregistrează gratuit în cadastru şi cartea funciară imobilele aferente sectorului cadastral 7.

• anunț:

Toate persoanele care deţin terenuri în tarlalele 34, 12 și 10 sunt rugate să se prezinte la punctul de informare şi colectare acte – Primăria Comunei BOD, departamentul AGRIGOL SI PATRIMONIU.
Persoana de contact: consilier departament Agricol, Alexandra - Elena BULARCA,
Telefon: 0799 501 987

Last modified: 8 decembrie 2022

Comments are closed.