Recrutare – Cultură & Culte

28 octombrie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ, Turism, Tineret și Sport

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentrupost contractual de execuție, vacant:
- Inspector specialitate, cls. I, treaptă profesională I, Comp. Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ, Turism, Tineret și Sport.

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 3 din HG nr. 286 / 2011;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni;
- posesor permis categoria B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 28.10.2022 – 10.11.2022, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 11.11.2022 - 14.11.2022;

-proba scrisă: 22.11.2022, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 12 decembrie 2022

Comments are closed.