Recrutare – Situații Urgență

14 noiembrie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Situații Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:- Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională debutant, Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011; -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe inginerești; -vechime în specialitatea studiilor: Nu este cazul. -posesor permis categoria B

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 14.11.2022 – 25.11.2022, ora 14.00 la secretarul comisiei de concurs;-selecția dosarelor de înscriere: 28.11.2022 - 29.11.2022 -proba scrisă:09.12.2022 ora:10.00;-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 13 decembrie 2022

Comments are closed.