Recrutare – Situații Urgență

14 februarie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Situații Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant:
- Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională IA, Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni;
- posesor permis categoria: B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 14.02.2023 - 27.02.2023, ora 16,00;
-selecția dosarelor de înscriere: 28.02.2023 - 01.03.2023;
-proba scrisă: 09.03.2023 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 14 martie 2023

Comments are closed.