Recrutare SPCLEP

16 februarie 2023

• CONCURS •

Compartimentul SPCLEP

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Comp. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 465 din OUG nr. 57/ 2019;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe economice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor: vechime necesară exercitării funcției publice minim 1 an;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 16.02.2023 – 07.03.2023, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

-proba scrisă: 22.03.2023 ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 10 aprilie 2023

Comments are closed.