Recrutare – Tehnic

27 februarie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Tehnic

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională IA, Compartimentul Tehnic

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/ 2022;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;

- posesor permis categoria B.

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 27.02.2023 – 10.03.2023, ora 14.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 13.03.2023 - 14.03.2023;

-proba scrisă: 23.03.2023, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 20 aprilie 2023

Comments are closed.