Recrutare – Audit

10 aprilie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Audit

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:
- Auditor, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Audit Public Intern

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 465 din OUG nr. 57/ 2019;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor: vechime necesară exercitării funcției publice minim 7 ani;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 10.04.2023 – 02.05.2023, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

-proba scrisă: 15.05.2023, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 17 iulie 2023

Comments are closed.