Recrutare – CS Brenndorf

28 aprilie 2023

• CONCURS •

CS Brenndorf

• ANUNȚ:

CS Brenndorf organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant:
- Lucrător la amenajarea terenurilor sportive, treaptă profesională I

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/2022;
- studii generale sau medii;
- vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 28.04.2023 - 12.05.2023, ora 14,00;
-selecția dosarelor de înscriere: 15.05.2023 - 16.05.2023
-proba practică: 25.05.2023, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 29 mai 2023

Comments are closed.