Recrutare – GosCom

28 aprilie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Gospodărire Comunală

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarelor 4 posturi contractuale de execuție vacante:
1- Electrician de întreținere și reparații, treaptă profesională I, Compartimentul Gospodărire Comunală
2- Zugrav, treaptă profesională IV, Compartimentul Gospodărire Comunală
3- Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională III, Compartimentul Gospodărire Comunală
4- Operator încărcător frontal, treaptă profesională I, Compartimentul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/ 2022;
- cursuri de specializare, școală de arte și meserii/profesională sau liceu tehnologic, cu specializarea: electrician
- vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 28.04.2023 - 12.05.2023, ora 14.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 15.05.2023 - 16.05.2023 de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba practică: 25.05.2023, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 25 mai 2023

Comments are closed.