Recrutare – Situații Urgență

28 aprilie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție vacant:
- Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/ 2022;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile, științe: inginerești, juridice, economice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
- posesor permis categoria B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 28.04.2023 - 12.05.2023, ora 14.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 15.05.2023 - 16.05.2023 de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă: 24.05.2023, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 25 mai 2023

Comments are closed.