Recrutare – Contabilitate

8 august 2023

• CONCURS •

Compartimentul Contabilitate

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:
- CONSILIER CONTABILITATE, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Contabilitate

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 465 din OUG nr. 57/ 2019;
▪ studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință: științe economice; ▪ vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor.

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 08.08.2023 – 28.08.2023;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

-proba scrisă: 07.09.2023 ora 10.00;
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Maria-Daniela GAVRILOIU, Șef Birou Economic, tel. 0799501977 .
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 8 septembrie 2023

Comments are closed.