Anunț publicitar – Stații încărcare

16 august 2023

• PUBLICITAR •

Elaborare documentații- „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în Comuna Bod - etapa I”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare documentații în vederea semnării contractului de racordare cu DEE România și lucrări de execuție branșamente respectiv servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza P.T. (Proiect Tehnic) și execuție lucrări de instalații electrice în vederea realizării obiectivului de investiție „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în Comuna Bod, județul Brașov - etapa I”

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC care trimite o ofertă trebuie:
- trebuie să dețină atestat de proiectare ANRE pentru elaborare proiect tehnic în vederea semnării contractului de racordare și pentru documentații tehnico-economice, faza P.T.
- trebuie să dețină atestat de execuție ANRE în vederea racordării la rețeaua electrică existentă și pentru investiția de bază

OPERATORUL ECONOMIC care trimite o ofertă va demonstra capacitatea tehnică sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza P.T. pe specialități.

• data:

data limită de depunere ofertă:
24.08.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 28 august 2023

Comments are closed.