Începere proiect PNRR – Dotări Școala Bod

22 august 2023

• INFORMARE •

1 iunie - Anunțul accesării fondurilor PNRR
pentru dotarea Școlii Gimnaziale Bod

Accesarea fondurilor PNRR pentru dotarea Școlii Gimnaziale de la Bod a fost anunțată pe pagina oficială de facebook a Primăriei Bod, într-o fericită coincidență, pe 1 iunie 2023, „Ziua Copilului”.

Dotari-scoala

28 august - Anunț începere implementare proiect "PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată"

Primăria Comunei Bod anunță începerea implementării proiectului ”Dotarea cu mobilier școlar și echipamente digitale Școala Gimnazială Bod, județul Brașov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație

Reforma 5. ”Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației ->”Investiția 9 Asigurarea resurselor tehnologice digitale și a echipamentelor pentru unitățile de învățământ 

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar -> Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare” conform contract de finanțare nr. 1454DOT/2023.

Obiectivele proiectului:

Creșterea ratei de promovare, reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea actului educațional prin:
– dotarea unui laborator de informatică cu echipamente și resurse tehnologice digitale,
– dotarea unui număr de 9 clase cu mobilier școlar, echipamente și resurse tehnologice digitale
– dotarea a 2 grupe de grădiniță cu mobilier

Valoare proiect: 
481.709,32 lei

Data începerii și finalizării proiectului:
22.08.2023 – 31.12.2024

Cod proiect:
F-PNRR-Dotari-2023-0559

Last modified: 3 noiembrie 2023

Comments are closed.