Anunț publicitar – P.T. Centrul Cultural

13 septembrie 2023

• PUBLICITAR •

Proiect Tehnic - „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze servicii de realizare documentație tehnico-economică faza PTh pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator;
- va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF pe diferitele specialități;
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
19.09.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 19 septembrie 2023

Comments are closed.