Recrutare – Situații Urgență

20 octombrie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională I, Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/2022;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe: științe economice, științe inginerești, științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni;
- posesor permis categoria: B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 20.10.2023-03.11.2023, ora 14.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 06.11.2023-09.11.2023;
-proba scrisă: 10.11.2023 ora: 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține de la consilier Iulia DIVOIU, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 15 noiembrie 2023

Comments are closed.