Recrutare – Investiții

6 noiembrie 2023

• CONCURS •

Compartimentul Investiții

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru următorului post contractual de execuție, vacant:
Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională IA, Compartimentul Investiții

• CONDIȚII:

- condiții generale de participare conform art.15 din HG nr. 1336/2022, respectiv;
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe: științe economice, științe juridice;
• vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 03.11.2023-17.11.2023, ora 14.00;
-selecția dosarelor de înscriere: 20.11.2023-24.11.2023;

-proba scrisă: 27.11.2023 ora: 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Iulia DIVOIU, Consilier Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Last modified: 23 noiembrie 2023

Comments are closed.