Anunț Publicitar – Amenajare Peisagistică

9 februarie 2024

• PUBLICITAR •

Lucrări execuție - „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de realizare documentație tehnico-economică faza Pth pentru obiectivul de investiție„ „Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:-operatorul economic care trimite o ofertă trebuie să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției. - va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza Pth. - oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
16.02.2024, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 15 februarie 2024

Comments are closed.