Anunț Publicitar – Sistem Supraveghere 1

26 februarie 2024

• PUBLICITAR •

Lucrări execuție - „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod, județul Brașov – Etapa I”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, lucrări - instalații electrice în vederea realizării obiectivului de investiție „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod, județul Brașov – Etapa I

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- operatorul economic care trimite o ofertă trebuie să fie licențiat IGPR conform HG 301/2012 și HG 1002/2015, documentele de atestare vor fi prezentate în ofertă, inclusiv Avizele STA pentru personalul tehnic
- operatorul economic care trimite o ofertă trebuie să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției. In acest sens nu este necesară transmiterea unui certificat constatator emis de ONRC, este suficientă asumarea de către operatorul economic a condițiilor de mai sus, autoritatea contractantă are acces la baza de date RECOM
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
01.03.2024, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 6 martie 2024

Comments are closed.