Recrutare – GosCom / mecanic auto

15 mai 2024

• CONCURS •

Compartimentul Achiziții și Investiții

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Mecanic auto, treaptă profesională I, Compartimentul Gospodărire comunală

• CONDIȚII:

condiții generale de participare conform art. 15 din HG nr. 1336/ 2022:
-cursuri de specializare/calificare: diploma Mecanic auto;
-permis de conducere: B
-vechime necesară ca muncitor calificat– minim 6 ani si 6 luni

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 15.05.2024-28.05.2024, ora 16:00;
-selecția dosarelor de înscriere: 29.05.2024-30.05.2024;
-proba scrisă: 04.06.2024 ora: 09.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Iulia Maria DIVOIU,, Consilier Resurse Umane, telefon, 0799501983.
Pentru depunerea dosarelor au mai rămas:

Countdown Expired!

Last modified: 15 mai 2024

Comments are closed.