Reabilitarea
rețelei electrice

În pregătire

ADRESA DE ÎNAINTARE

….. ce semnifică

TEMĂ DE PROIECTARE

….. ce semnifică

CTE 1 + CTE 2

….. ce semnifică

C. U.

C. U. – Certificat de Urbanism

S.F. + D.T.A.C.

S.F. – Studiu de Fezabilitate
D.T.A.C. – Documentația Tehnică pentru Autorizare Construcții

CTE 1 + CTE 2

… ce semnifică

AVIZE

… ce semnifică

PROIECT TEHNIC

… ce semnifică

CTE

… ce semnifică

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

… ce semnifică

LICITAȚIE

… ce semnifică

Procentajul etapelor parcurse până la finalizarea pregătirii proiectului
45%
  • • adresă înaintare 
  • • temă de proiectare
  • • CTE1 + CTE2
  • • certificat urbanism
  • • studiu fezabili
  • • avize
  • • proiect tehnic
  • • CTE1 + CTE2
  • autorizație de construire
  • licitație