e-village COLONIE_ CanalizareVacuum

9 august 2021

Reabilitare
rețea de canalizare pe vacuum

COLONIE

PROIECT: „CONSTRUIRE, EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA CANALIZARE în comuna Bod - județul Brașov”

STADIU PROIECT: FINALIZAT

Proiect finalizat 98 %

PE SCURT

În cazul înlocuirii rețelei de Canalizare vechi, relieful variat al Coloniei a impus aplicarea a 2 soluții diferite și implicit realizarea a 2 proiecte diferite: canalizarea de tip vacuum și canalizarea clasică.

• LUNGIMEA INTERVENȚIEI în cazul canalizării de tip vacuum: 7090 m.l.

• Start pregătire proiect: primăvara anului 2017.

• Start lucrări: 4 iulie 2019.

• Detalii despre evoluția lucrărilor puteți citi în „Jurnal de Bod” nr. 5 , nr. 6 , nr. 9 , nr.23

FINANȚARE

• VALOARE PROIECT: 7,484,008,57 lei
• FONDURI GUVERNAMENTALE: 5.500.000 lei

Etapele parcurse pentru pregătirea proiectului:

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza proiectul de „CONSTRUIRE, EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA CANALIZARE în comuna Bod – județul Brașov” ;

2• NOTĂ CONCEPTUALĂ & TEMĂ de PROIECTARE

– NC și TP sunt documente interne preliminare întocmite de aparatul de specialitate (compartimentul Achiziții & Investiții);

3• H.C.L.

– Consiliul Local (C.L.) aprobă documentele preliminare: NC + TP (HCL 90 din 2017);

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism (18 mai 2018);

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (HCL 82, 83 2021);

7• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

8• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

9• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile (HCL ?); 

10• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini și documentația pentru licitație;

11• FINANȚARE

– aparatul de specialitate accesează finanțările europene și guvernamentale disponibile;

12• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

13• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.