Reabilitarea
rețelei de fibră optică

PROIECT FINALIZAT - COLONIE

100%

DESCRIERE

Prin acest proiect s-a realizat reabilitarea vechii rețele de gaz de joasă presiune din Bod Colonie prin înlocuirea tuturor țevilor metalice vechi, cu țevi de polietilenă capabile să suporte condiții de presiune sporite și trecea la regimul de medie presiune.

Acest proiect a intrat ÎN LUCRU în septembrie 2018 alături de celelalte proiecte din grupul e-village ce presupuneau reabilitare și modernizare rețea de canalizare pe vacuum & clasică, rețea fibră optică, rețea electrică și rețea de iluminat.

FINANȚARE

Cheltuielile realizării acestui proiect …

STADIU

Finalizat și dat în folosință din ….

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ / C.L.

– sunt studii interne preliminare întocmite de aparatul de specialitate (primărie: compartimentele …) și aprobate de Consiliul Local (C.L.);

3• C.T.E. 1 + C.T.E. 2

–  două Comisii Tehnico-Economice prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

7• AVIZE / C.L.

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului
;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile;