Reabilitarea
parcuri și zone verzi

PROIECT în PREGĂTIRE - SAT

- pentru pregătirea acestui proiect sunt necesare cele 11 etape menționate mai jos. Acesta va fi EXECUTAT de către societatea ce va câștiga ultima etapă, LICITAȚIA, și care va avea oblilgația să RESPECTE toate normele stabilite în etapele premergătoare.

PROCENTAJUL etapelor de pregătire a proiectului realizate până în acest moment:

45%

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ / C.L.

– sunt studii interne preliminare întocmite de aparatul de specialitate (primărie: compartimentele …) și aprobate de Consiliul Local (C.L.);

3• C.T.E. 1 + C.T.E. 2

–  două Comisii Tehnico-Economice prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) ce, ulterior, va fi supusă aprobării C.L. ca parte scrisă, desenată și economică;

7• AVIZE / C.L.

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului
;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 1 + C.T.E. 2

– modificările soluțiilor tehnico-economice avizate de Electrica la punctul 3, vor fi verificate și reavizate, conform reglementărilor interne ale investitorlui;

10• AUTORIZAȚIE de
CONSTRUIRE

– se emite luând în considerare  P.T. ȘI D.T.A.C.

11• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului pregătit;
– din acest moment, după Predarea Locației / Locațiilor unde se va desfășura proiectul, se organizează Deschidera de Șantier și STARTUL efectiv al lucrărilor;