e-village COLONIE_RețeaElectrică

9 august 2021

Reabilitarea
rețelei electrice

COLONIE

PROIECT: „REABILITAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A CURENTULUI ELECTRIC în comuna Bod - județul Brașov ”

STADIU PROIECT: FINALIZAT

Proiect finalizat 100 %

PE SCURT

• Prin acest proiect s-a modernizat vechea rețea electrică din Bod Colonie prin eliminarea tuturor cablurilor electrice aeriene împreună cu stâlpii susținători, trecerea noii rețele în subteran și montarea a 3 puncte trafo moderne ce pot susține și curentul trifazic.

• Start pregătire proiect: primăvara anului 2017.

• Start lucrări: 24 septembrie 2018.

• Detalii despre evoluția lucrărilor puteți citi în „Jurnal de Bod” nr.1 , nr. 6 ,  nr. 23

 

FINANȚARE

Colaborarea dintre Primăria comunei BOD și ELECTRICA, a avut ca rezultat includerea acestui proiect în planul de investiții pe anii 2018-2019 al Companiei ELECTRICA.

Etapele parcurse în pregătirea proiectului:

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ

– sunt studii interne preliminare;

3• C.T.E. 1

– Comisia Tehnico-Economică prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

7• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 2

  • Comisia Tehnico-Economică  avizează final Proiectul Tehnic conform reglementărilor interne ale investitorlui;

10• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

11• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului, se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Primul șantier din cadrul acestui proiect s-a deschis pe 24 septembrie 2018, fiind cel de-al doilea șantier din cadrul masterplanului e-village. Mărturii și consemnări de pe șantierele deschise în timpul desfășurării proiectului de Reabilitare a Rețelei de Gaz din Colonie:

FINANȚARE

Acest proiect a fost realizat cu …

STADIU

Finalizat și dat în folosință din 2019.

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.