e-village SAT_FibraOptică

9 august 2021

Modernizarea
rețelei de fibră optică

SAT

PROIECT: “MODERNIZAREA REȚELEI DE FIBRĂ OPTICĂ în comuna Bod - județul Brașov ”

STADIU PROIECT: ÎN PREGĂTIRE

Proiect pregătit 45 %

PE SCURT

• Scopul acestui proiect este modernizarea vechii rețele de fibră optică și trecerea acesteia sub pământ.

• Mai multe detalii în „Jurnal de Bod” nr. …

• A început în …

• A fost finalizat …

FINANȚARE

Ca urmare a unei colaborări de succes între Primăria comunei Bod și compania ELECTRICA, acest proiect a fost inclus în planul de investiții pe anul 20… al Companiei ELECTRICA, fără a fi necesară contribuția de la bugetul local.

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ

– sunt studii interne preliminare;

3• C.T.E. 1

– Comisia Tehnico-Economică prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

7• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 2

  • Comisia Tehnico-Economică  avizează final Proiectul Tehnic conform reglementărilor interne ale investitorlui;

10• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

11• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.