e-village SAT_Iluminat

9 iulie 2021

Modernizarea
rețelei de iluminat

SAT

PROIECT: „CONSTRUIRE, EXTINDERE și MODERNIZARE SISTEM de ILUMINAT PUBLIC în comuna Bod - județul Brașov – ETAPA II”

STADIU PROIECT: ÎN PREGĂTIRE

Proiect pregătit 75 %

PE SCURT

• Scop – În cadrul acestui proiect se vor amplasa stâlpi metalici de iluminat, la care se vor cupla  lampile  tip LED, deja existente. De asemenea, vor fi amplasați stâlpi suplimentari pentru transferul tuturor cuiburilor de barză existente de-a lungul străzilor din Bod Sat. 🙂

• Mai multe detalii în „Jurnal de Bod” nr. …

• A început în …

• A fost finalizat …

FINANȚARE

Acest proiect va fi realizat cu fonduri de la bugetul local.

FINANȚARE

Ca urmare a unei colaborări de succes între Primăria comunei Bod și compania ELECTRICA, acest proiect a fost inclus în planul de investiții pe anul 20… al Companiei ELECTRICA, fără a fi necesară contribuția de la bugetul local.

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „…. DENUMIRE EXACTĂ” ;

2• NOTĂ CONCEPTUALĂ & TEMĂ de PROIECTARE

– sunt documente interne preliminare întocmite de aparatul de specialitate (compartimentul Achiziții & Investiții) și aprobate de CL;

3• H.C.L.

– Consiliul Local (C.L.) aprobă documentele preliminare: NC + TP;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (HCL 82, 83 2021);

7• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

8• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

9• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile (HCL ?); 

10• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini și documentația pentru licitație;

11• FINANȚARE

– aparatul de specialitate accesează finanțările europene și guvernamentale disponibile;

12• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

13• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.