e-village SAT_RețeaGaz -[#37024]

23 noiembrie 2023

Reabilitare
rețea GAZ
SAT

PROIECT FINALIZAT

PROIECT „REABILITAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZULUI în comuna Bod - județul Brașov”

hand-point-left_popup

FINANȚARE

Ca urmare a unei colaborări de succes între Primăria comunei BOD și DISTRIGAZ, acest proiect a fost inclus în planul de investiții al Companiei DISTRIGAZ. 

file_signature-popup

DEBUT PROIECT

– PRIMĂVARĂ, 2019

digging_popup

START EXECUȚIE

– MAI  2020

check_small_popup

STADIU PROIECT

– FINALIZAT
Pe 11 iunie 2021 s-a făcut trecerea de la rețeaua vechea la cea nouă.
hand-point-left_popup

CE S-A REALIZAT

• reabilitarea vechii rețele de gaz, de joasă presiune, din Bod SAT trecerea la regimul de medie presiune și înlocuirea tuturor țevilor metalice vechi, cu țevi de polipropilenă capabile să suporte condiții de presiune sporite și extinderi de rețea

modernizarea rețelei electrice vechi din Bod Sat
eliminarea tuturor cablurilor aeriene și trecerea în subteran a noii rețele
înlocuirea tuturor stâlpilor și trecerea lor în proprietatea comunei Bod
amplasare puncte TRAFO moderne ce pot susține curentul trifazic

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ

– sunt studii interne preliminare;

3• C.T.E. 1

– Comisia Tehnico-Economică prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

7• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 2

  • Comisia Tehnico-Economică  avizează final Proiectul Tehnic conform reglementărilor interne ale investitorlui;

10• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

11• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 23 noiembrie 2023

Comments are closed.