e-village SAT_Strazi

19 ianuarie 2022

Reabilitarea
străzilor

SAT

PROIECT: “...”

STADIU PROIECT: ÎN PREGĂTIRE

Proiect pregătit 75 %

PE SCURT

Proiectul …

• Mai multe detalii în „Jurnal de Bod” nr. …

• A început în …

• A fost finalizat …

FINANȚARE

Acest proiect va fi realizat cu fonduri gurvernamentale….

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „…. DENUMIRE EXACTĂ” ;

2• NOTĂ CONCEPTUALĂ & TEMĂ de PROIECTARE

– sunt documente interne preliminare întocmite de aparatul de specialitate (compartimentul Achiziții & Investiții);

3• H.C.L.

– Consiliul Local (C.L.) aprobă documentele preliminare: NC + TP;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici;

7• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

8• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

9• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

10• H.C.L.

– Consiliul Local aprobă proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini și documentația pentru licitație;

11• FINANȚARE

– aparatul de specialitate accesează finanțările europene și guvernamentale disponibile;

12• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

13• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.