e-village SAT_RețeaIluminat

9 iunie 2021

Reabilitare
rețea iluminat
SAT

PROIECT REALIZAT 90%

Prin acest proiect Bodul are cel mai modern iluminat din județul Brașov.

hand-point-left_popup

FINANȚARE

Ca urmare a unei colaborări de succes între Primăria comunei BOD și ELECTRICA, acest proiect a fost inclus în planul de investiții al Companiei ELECTRICA. 

file_signature-popup

DEBUT PROIECT

– DECEMBRIE 2019

digging_popup

START EXECUȚIE

– MAI 2022

hand-point-left_popup

STADIU PROIECT

– NOIEMBRIE 2023 – realizat 90% 

hand-point-left_popup

CE S-A REALIZAT

• s-au montat peste 400 de stâlpi de luminat, numai în Bod Sat

• s-au finalizat 12 străzi din totalul de 16 cuprinse în acest proiect  (vezi mai jos străzile finalizate până în 2023 și cele ce vor urma în 2024)

modernizarea rețelei electrice vechi din Bod Sat
eliminarea tuturor cablurilor aeriene și trecerea în subteran a noii rețele
înlocuirea tuturor stâlpilor și trecerea lor în proprietatea comunei Bod
amplasare puncte TRAFO moderne ce pot susține curentul trifazic

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, ELECTRICA;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ

– sunt studii interne preliminare;

3• C.T.E. 1

– Comisia Tehnico-Economică prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

7• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ de
AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 2

  • Comisia Tehnico-Economică  avizează final Proiectul Tehnic conform reglementărilor interne ale investitorlui;

10• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

11• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 23 noiembrie 2023

Comments are closed.