APRILIE – ședință ordinară 2021

APRILIE - ședință ordinară

APRILIE - ședință ordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 13971 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea;

Nr. 13822 – privind însușirea și aprobarea Raportului privind analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor de la societățile aflate în insolvență, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr. 6/10.05.2019;

Nr. 13812 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 5804/60000 din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, în suprafață de 719 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă;

Nr. 13816 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în suprafață de 3.019 mp, teren cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea…

Nr. 13819 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/100 din terenul înscris în CF nr.105166, cad. 105166, în suprafață de 3.019 mp, teren cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea…

Nr. 13869 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod, județul Brașov – etapa I”…

Nr. 4355 – privind atribuirea de denumire unui număr de 7 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod;

Nr. 25062 – privind atribuirea de denumire unui număr de 7 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod;

Nr. 14022 – privind aprobarea finanțării cu suma de 30.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2021-2022;

Nr. 14075 – privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021”;

Nr. 14505 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizareconstruire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”;

Nr. 14508 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizareconstruire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”;