AUGUST – ședință ordinară 2021

AUGUST - ședință ordinară

AUGUST - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional principal;

2-privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de muncitor necalificat, treaptă profesională II, Compartimentul Gospodărire Comunală în muncitor necalificat, treaptă profesională I;

3-privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan);

4-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor indivize de 155904/451584; 38976/451584; 58464/451484; 58464/451584; 4/56; 4/56- a parte din terenul înscris în CF nr.104344, cad. 441/21, top. 10832/2/1/1/1/1/21, în suprafață de 696 mp, teren-drum, situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

5-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

6-privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 1/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp, teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

7-privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 2/12 (1/6)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp, teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

8-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul privat al comunei Bod, județul Brașov;

9-privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 968/10.000- a parte din terenul înscris în CF nr.100195, cad. 100195, în suprafață de 1755 mp, teren-drum, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

10-privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845;

11-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

12-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a parte din terenul înscris în CF nr.106852, ( CF vechi 2545A+248), Top. 2960/2/1/1/2/1/5, în suprafață de 1.097 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;

13-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a parte din terenul înscris în CF nr.106852, ( CF vechi 2545A+248), Top. 2960/2/1/1/2/1/5, în suprafață de 1.097 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

14-privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 1/6(2/12)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp, teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

15-privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod;

16-privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod;privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;

17-privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, Inspector de specialitate, treaptă profesională II, Compartimentul Situații de Urgență în Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant;

18-privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate
în comuna Bod;privind atribuirea de denumire unui număr de 3 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

19-privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 2/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp, teren-drum, și, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;