DECEMBRIE – ședință ordinară 2021

DECEMBRIE- ședință ordinară

DECEMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr. 30299 – privind aprobarea funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional de asistent, Compartimentul Asistență Socială, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional principal.

nr. 30607 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021;

nr. 31279 – aprobarea constituirii dreptului de administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov a terenului înscris CF nr. 101993;

nr. 31284  -trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilului înscris în CF nr. 101993 nr. top 718/5 Bod;

nr. 32149 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021;

nr. 32265 – aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Bod.