FEBRUARIE – ședință ordinară 2021

FEBRUARIE- ședință ordinară

FEBRUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 2929 – privind însușirea și aprobarea unei documentații cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor înscrise în CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod, în vederea realizării obiectivului de investiție „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod“;

Nr. 2933 – privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030;

Nr. 3507 – privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacante, de Referent, clasa III, grad profesional debutant, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor, în funcția publică de nivel superior, de Inspector, clasa I, grad profesional superior …

Nr. 3358 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în suprafață de 959 mp, teren arabil cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea …

Nr. 3365 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 200/20000 din terenul înscris în CF nr.102086, cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp, teren arabil cu destinația drum de acces,, situat în sat Bod, PUZ ,,Construire ansamblu de locuințe DJ103 Bod” aprobat …

Nr. 3365 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în suprafață de 959 mp, teren arabil cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea …;

Nr. 3372 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 7656/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052, în suprafață de 959 mp, teren arabil cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea…

Nr. 3376 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106941, cad. 106941 în suprafață de 1.716 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod, beneficiar ,,Dreams Imobil S.R.L, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea …

Nr. 3380 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.100100, cad. 1576, top nr.1836/2/1/2/2 în suprafață de 1.391 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă…

Nr. 3383 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 cad.102110 în suprafață…

Nr. 3498 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106137, cad. 106137 în suprafață de 10.732 mp, cu destinația de drum, situat în sat Bod, și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea …

Nr. 3501 – privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106326, cad. 106326 în suprafață de 8.940 mp, și asupra terenului înscris în CF nr.106849 în suprafață de 4057 mp, ambele cu destinația de drum, situat în sat Bod, și preluarea în …

Nr. 3504 – privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora …

Nr. 3853 – Privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2021;

Nr. 9472 – privind aprobarea modificării HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf;