IANUARIE_extraordinara 2021

IANUARIE - ședință extraordinară

IANUARIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 304 – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”;

Nr. 457 – privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2020, în anul 2021;

Nr. 301 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie;

Nr. 413 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile
aplicabile în anul fiscal 2021;