MAI – ședința extraordinară 2021

MAI- ședință extraordinară

MAI - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.15390 – privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice în completare la documentația anterioară proiectare – raport de evaluare seismică și renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale…

Nr.15393 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr.15396 – privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2021;