MAI – ședință ordinară 2021

MAI - ședință ordinară

MAI - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.15160 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1388/20.000 părți din terenul înscris în CF nr.100664, cad. 100664, în suprafață de 1.360 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod…

Nr.15164 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/34 părți din terenul înscris în CF nr.100666, cad. 100666, în suprafață de 2.468 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod…

Nr. 15167 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/100 părți din terenul înscris în CF nr.100630, cad. 100630, în suprafață de 3.744 mp, și a cotei indivize de 2/200 părți din terenul înscris în CF nr.100632, cad. 100632, în suprafață de 3.640 mp…

Nr.15170 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2085/10.000 părți din terenul înscris în CF nr.104056 Bod, cad. 339, top. 3047/11/2, în suprafață de 341 mp, și a cotei indivize de 2085/10.000 din terenul înscris în CF nr.101754, cad. 101754…

Nr.15173 – privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr. 104890;

Nr. 15450 – privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 1955/36353- a parte din terenul înscris în CF nr.104866, cad. 104866, în suprafață de 10.362 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;

Nr.15517 – privind înregistrarea UAT Comuna Bod în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor;

Nr.15594 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“;

Nr.15598 – privind planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență ;

Nr.15604 – privind instituirea regulilor si masurilor de apărare împotriva incendiilor in comuna Bod;

Nr.15628 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2706/60000 părți din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, în suprafață de 719 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă …

Nr.15631 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2706/60000 părți din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, în suprafață de 719 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în…

Nr.15638 – privind aprobarea transferului fără plată a unor bunuri către Școala Gimnazială Bod sat;

Nr.13974 – privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018;

Nr.15670 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) actualizate pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”;

Nr.15673 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”;

Nr.14156 – privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr.103059 Bod- proprietari Bălos Cristian și Bălos Mariana, și CF nr.107021- proprietar Comuna Bod, și a unui schimb de imobile – teren proprietate privată a comunei Bod …

Nr.14162 – privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, Bod, CF nr.103143 Bod – proprietari Bălos Cristian și Bălos Mariana, și a unui schimb de imobile – teren proprietate privată a comunei Bod – CF nr.106454 și teren proprietatea…

Nr.15841 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.107033 proprietari Gogu Jarcău și Liliana Jarcău, și a unui schimb de imobile – terenurile proprietate privată a comunei Bod identificate cu CF nr.106447 Bod, CF nr.106446 Bod…

Nr.15831 – privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”;

Nr.15835 – privind aprobarea modificării Art. 4, Art. 5 și Art.9 din HCL 33/21.03.2019 privind înființarea Clubul Sportiv Brenndorf;

Nr.15838 – privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al „Clubul Sportiv Brenndorf”;

Nr.2988 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”;

Nr. 2989 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie” ;

Nr.15845 – privind modificarea HCL nr.19/21.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bod;

Nr.14162 – privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia
Bod, CF nr.103059 proprietari Bălos Cristian și Bălos Mariana, CF nr.107021 proprietar Comuna Bod, în
vederea efectuării unui schimb imobiliar;