MARTIE – ședință ordinară 2021

MARTIE - ședință ordinară

MARTIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 10223 – privind rectificarea anexei la HCL nr.7/18.01.2013 privind atribuirea de denumire a unei străzii nou înființate în Bod Sat ;

Nr. 10208 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei 346/20000 din terenul înscris în CF nr.102086 (nr.CF vechi 5844A+74), cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp, teren arabil având destinația de drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul…

Nr. 10220 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12000/60000 din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, în suprafață de 719 mp, teren- drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public…

Nr. 10214 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/100 din terenul înscris în CF nr.100630 ( nr.CF vechi 6617), cad. 100630 (nr. cad. vechi 3137), în suprafață de 3.744 mp, teren arabil cu destinația drum de acces, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul

Nr. 10211 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei 6.624/60.000 din terenul înscris în CF nr.100488 (nr.CF vechi 7006), cad. 100488 (nr. cad. Vechi 2429), în suprafață de 719 mp, teren- drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public…

Nr. 10302 – privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 …

Nr. 10642 – privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107021 Bod, cad.107021;

Nr. 10687 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2020;

Nr. 10814 – privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107022 Bod, cad.107022;

Nr. 10818 – privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107023 Bod, cad.107023;

Nr. 10825 – privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107024 Bod, cad.107024;

Nr. 11179 – privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei de 1,51% din lotul nr.71 în suprafață de 7.038,20 mp din terenul înscris în CF nr.102086 (CF vechi nr. 5844A+74) , cad. 1574, teren având destinația de drum de acces situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public…

Nr. 11421 – privind încetarea aplicabilității HCL nr.203/28.11.2019 privind aprobarea realizării proiectului ” Dotarea compartimentului Situații de Urgență,cu un utilaj specific pentru activități de intervenție-buldoexcavator “…

Nr. 11508 – privind închirierea pășunii comunale Bod prin atribuire directă în anul 2021;

Nr. 12019 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, modernizare…

Nr. 12022 – privind aprobarea actualizarii documentației la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu…