NOIEMBRIE – ședință ordinară 2021

NOIEMBRIE - ședință ordinară

NOIEMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;

2-privind aprobarea constituirii dreptului de administrare către Administrația Bazinală de Apă Olt prin Sistemul de Gospodărie a Apelor Brașov a terenului înscris CF nr. 101968, nr. cad 101968-C1, 101968-C2, 101968-C3, în suprafață de 2980 mp;

3-privind acceptarea ofertei de donație asupra cotei indivize de 26144/120000 a parte din terenul înscris în CF nr.103557, cad. 103557, în suprafață de 4.118 mp, terendrum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

4-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

5-privind însușirea și aprobarea demolării Grădiniței din sat
Colonia Bod, clădire edificată pe ternul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod;

6-privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021.