OCTOMBRIE – ședință extraordinară2 2021

OCTOMBRIE - ședință extraordinară2

OCTOMBRIE - ședință extraordinară2

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 27270 – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”;

Nr. 27267 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”;

Nr. 27419 – privind modificarea HCL nr. 177/23.09.2021 privind aprobarea trecerii de pe Statul Român în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod, și revocarea dreptului de administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod;

Nr. 27264 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”;

Nr. 27273 – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2km”;