OCTOMBRIE – ședință extraordinară 2021

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 26009 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr. 26011 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr. 26013 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza S.F.) pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr. 26027 – privind incheierea unui contract pentru servicii de consultanta si reprezentare juridica in justitie a Primariei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod. ;

Nr. 28010 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov – Etapa II”;