OCTOMBRIE ședință ordinară 2021

OCTOMBRIE- ședință ordinară

OCTOMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.26463 – privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant din cadrul Compartimentului Registratură și Arhivă în Inspector de specialitate, treaptă
profesională II;

Nr.26493 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/32 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;

Nr.26425 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107013, nr. cad. 107013, în suprafață de 91 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;

Nr.26428 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 9860/200000 a parte din terenul înscris în CF nr.102272, cad. 474/2/20, top: 1366/5/2/20, în suprafață de 2.287 mp, terendrum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

Nr.26493 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/32 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

Nr.26422 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Comunei Bod către Clubul Sportiv Brenndorf;

Nr.26732 – privind modificarea Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Bod, pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii;

Nr.26752 – privind modificarea Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, , pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu turism, juridică și de disciplină ;

Nr.26749 – privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, învățământ ,sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală;

Nr.27239 – privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală;

Nr.27152 – privind modificarea Statutului  Comunei Bod;

12- pentru modificarea H.C.L. nr.166/18.12.2019, republicată, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a comunei Bod;

Nr.4298 – privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bod, județul Brașov;