SEPTEMBRIE – ședință extraordinară 2021

SEPTEMBRIE- ședință extraordinară

SEPTEMBRIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 23706 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;

Nr. 23751 – privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf;