SEPTEMBRIE – ședință ordinară 2021

SEPTEMBRIE- ședință ordinară

SEPTEMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.23996 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, în suprafață de 525 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.;

Nr.23999 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12/296- a parte din terenul înscris în CF nr.100015, cad. 100015, în suprafață de 7.843 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în
Cartea Funciară;

Nr.24005 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/296(câte 1/ 296 pentru fiecare proprietar)-a parte din terenul înscris în CF nr.100015, cad. 100015, în suprafață de 7.843 mp, teren-drum, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară; 

Nr.24348 – privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BERCEANU Sorin-Nicolae , precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod.;

Nr.24249 – privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Pop Vasile;

Nr.24252 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod;

Nr.24255 – privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod-Grădiniță-Colonia Bod;

Nr.24345 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2021;

Nr.24439 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr.24528 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2021-2022;

Nr.24528 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod;

Nr.24873 – privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul din satul Colonia Bod;

Nr.24574 – privind revocarea dreptului de administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod. DIVERSE;

Nr.24574 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;

Nr. 23751 –  privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf;

Nr.24870 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021;

Nr.24821 – privind revocarea HCL nr. 95 din 17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;