AUGUST – ordinară 2022

AUGUST - ședință ordinară

AUGUST - ședință ordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.26468 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2022;

nr.24863 – privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;

nr.26475 – privind modificarea HCL 126/23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, Județul Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator;

nr.26610 – privind modificarea HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”;

nr.26613 – privind aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2022-2023 ;

nr.26623 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103164, CF. 103166, CF. 107532, CF. 107534, CF. 107536, CF. 107537, CF. 107573, CF. 107594, CF. 107620, CF. 107642, CF. 107645, CF. 108031, CF. 107597, CF. 107640;

nr.26637 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

nr.26643 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

nr.26683 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”;

nr.26686 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”;

nr.26710 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și aprobare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în
comuna Bod – județul Brașov – Etapa III“;

nr.26714 – pentru aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA ;

nr.26750 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;

nr.26753 – privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul din satul Colonia Bod; 

nr.26775 – privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 107597, cad. 107597;

nr.26778 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107640, cad.107640. ;

nr.26782 – privind încetarea aplicabilității HCL nr.109/02.06.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipirea imobilelor înscrise in CF. 107547, CF. 107559, CF. 107563, CF. 107577, CF. 107596, CF. 107611, CF. 107618, CF. 107719, CF.108017, CF. 108051;

nr.26785 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559, CF. 107563, CF. 107577, CF. 107596, CF. 107611, CF. 107618, CF. 107719, CF. 108017, CF. 108051;

nr.26788 – privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 108051, cad 108051 ;

nr.26791 – privind încetarea aplicabilității HCL nr.141/28.07.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168, CF. 103176, CF. 103179, CF. 103205, CF. 103206, CF. 103215, CF. 103216, CF. 103219, CF. 103226, CF. 103227, CF. 103895, CF. 103896, CF. 103897, CF. 107585, CF. 107635, CF. 107725, CF. 108034 ;

nr.26794 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168, CF. 103176, CF. 103179, CF. 103205, CF. 103206, CF. 103215, CF. 103216, CF. 103219, CF. 103226, CF. 103227, CF. 103895, CF. 103896, CF. 103897, CF. 107585, CF. 107635, CF. 107725, CF. 108034 ;

nr.26892 – privind aprobare modificării contractului de servicii nr.55/10.09.2021 încheiat între CS BRENNDORF și SC STUDENT CONSULT SRL;