APRILIE-extraordinară-2023

APRILIE - ședință extraordinară

APRILIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.13762 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.200 din 10.03.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 1732/120000 din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 4.118 mp (măsurată: 4.123 mp) situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.103557, cad.103557 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren. ;
Nr.13790 – privind modificarea ANEXEI la HCL nr.38/23.03.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023 ;

Nr.13992 – privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod;

Nr.13925 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;
Nr.13849 – privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”;