aprilie-ordinara-2023

APRILIE- ședință ordinară

APRILIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.13762 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.200 din 10.03.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod;
Nr.13790 – modificarea ANEXEI la HCL nr.38/23.03.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023 ;
Nr.13849 – aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf” ;
Nr.13925 – aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;
Nr.13992 – aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;