august-ordinară-2023

AUGUST - ședință ordinară

AUGUST - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr23307 neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2023-2024 ;

Nr23358 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov” ;

Nr23361 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”;

Nr23364 aprobarea alocării sumei de 15000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2023-2024 ;

Nr23367 aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov -Etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;