august-ordinară2-2023

AUGUST - ședință ordinară 2

AUGUST - ședință ordinară 2

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.24551 – predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în Comuna Bod-județul Brașov”;
Nr.24555 – însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov” ;
Nr.24654 – aprobarea contractului de activitate și instruire sportivă pentru dl. Cătălin-Petrică CELMARE ;